20211216 Birgitte-saken og Tina-saken

Kort oversikt over status i sakene om drapet på Birgitte Tengs på Karmøy 6. mai 1995 og drapet på Tina Jørgensen i Stavanger 24. september 2000 i Stavanger.

20050317 Kjæremålsutvalgets kjennelse (2), Rt. 2005 s. 334

20030221 Kjæremålsutvalgets kjennelse (1) Rt. 2003 s. 256

19980618 Gulating lagmannsretts dom

20170201 Birgittte-saken Erstatningssaken i Høyesterett

20030211 EMDN-2000-56568-Norge

20170201 HR-sak om frifinnelse og dom

20011002 Grethe Somme-dommen