20200401 Byhistorisk 2020 2 s. 72-80.

Artikkel av Johs, Ringås. "Kielland skrev ikke Bordvise, men hva med Zetlitz?" Artikkelen gir ugjendrivelig bevis for at Bordvise/-Vennskapsvise ikke er skrevet av hverken Zetrlitz eller Kielland.

20110805 Byhistorisk 3 45-51

"Jeg er tilfreds med mn Hjord, og jeg troer den med mig", skrev Jens Zetlitz i et brev fra Kviteseid. Erling Sømme Kielland. Jeg har reagert, kanskje litt sterkt, på omtalen av flere sider ved Zetlitz

20121001 Byhistorisk 2012 3 s. 50-53 Tilsvar til Zetlitz-kritikk

Erling S. Kielland kommer med tilsvar til min kritikk av flere lokalhistoriske skribenter om Jens Zetlitz livsførsel. Redaksjonen lukker debatten med tilsvaret!

20120601 Byhistorisk 2012 2 s. 27-37 Artikkel om Jens Zetlitz ettermæle

Artikkel med kraftig kritikk av ubegrunnede påstander i Stavanger om Jens Zetlitz livsførsel, alkoholmisbruk og vanskjøtsel av embeter og uriktige opplysninger om hans etterlatte papirer, m.m.

20111021 Aftenbladet. Forvist eller forfremmet?

Kronikk i Aftenbladet. Ble Jens Zetlitz forvist fra Stavanger/Vikedal, eller forfremmet til Kviteseid. I Stavanger er det flere som fullstendig mangler balanse når livet til JZ skal beskrives!

20111123 Symfoni til ære for Zetlitz

Fra feiringen av 250-års jubileet for Jens Zetlitz fødsel i 2011. NRK hadde en reportasje som kun inneholdt en melodi,"Bordvise". den var sikkert også et sentralt tema i symfonien som ble laget.

20111025 Forvist eller forfremmet

Kronikk om Jens Zetlitz ved 250-års jubileet for hans fødsel. I Stavanger ser flere hans flytting til Kviteseid i 1811 som en slags forvisning, og uttaler seg meget kritisk om hans livsførsel der.

20111021 Forvist eller forfremmet

Kronikk i Aftenbladet - ble Jens Zetlitz forvist fra Stavanger eller forfremmet til Kviteseid. I Stavanger er det flere som fullstendig mangler balanse når livet til JZ skal beskrives!20111108 Zetlitz skrev ikke bordvise

Kronikk i forbindelse med Jens Zetlitz 250-års jubileum i 2011. Han har sikkert ikke skrevet Bordvise. Den er kanskje skrevet av Alexander L. Kielland.

20100101 Gamalt frå Kviteseid

Artikkel i "Gamalt frå Kviteseid" 2010 av Torfinn Naper som gir et meget godt inntrykk av Jens Zetlitz