20210806 Hjemmet nr. 21 s. 5 Innholdsfortegnerlsesiden

Innholdsfortegnelsen i Hjmmet nr. 21 for 2021 med annonsering av intervju med Turid - den flottesdte jenta i Randaberg

20210806 Hjemmet nr. 21 s. 14

Intervjuet med Turid, nr. 21 for 2021 s. 14 i Hjemmet.

20210806 Hjemmet nr. 21 s. 15

Flott bilde av unge og flotte Turid i intervjet i Hjemmet nr. 21 s. 15.

20210806 Hjemmet nr. 21 s. 16

Intervju med Turid i Hjemmet nr. 21 s. 16, med bilde av Turid Mitsem og Klara Austrått Enoksen foran 17. mai toget i Stavanger i

20210806 Hjemmet nr. 21 s. 17

Intervjuet med Turid i Hjemmet nr, 21 s. 17 med et par utklipp fra forrige århundre.