20210520 Hjemmesidebrev til Stavanger Turistforening

Hjemmesidebrev ved kommentar til to andre hjemmesidebrev på hjemmesiden til Stavanger Turistforening - blir kanskje innrykket erller sensurert bort.

20200921 To rettssaker på Det mørke fastland

En innsender i Aftenbladet påstår at det er korrupsjon i Stavanger kommune i forbindelse med et naust på en øy. Jeg mener problemstillingen kan og bør tas opp i Gauselstraen.

20200814 Åpen brev til ordfører Kari Nessa Nordtun og alle medlemmer i Stavanger kommunestyre

Brev til ordfører Kari Nessa Nordtun og Stavanger kommunestyre med anbefaling om at kommunen trekker ekspropriasjonskravet mot grunneiere i Gauselstraen og overlater saken til Stavanger Turistforening

20200401 Stavanger Turistforening

Forslag om at Stavanger Turistforening skal saksøke grunneierne i Gauselstraen for å sikre turvei der det alltid har gått kjerrevei/gangsti, og der friluftsloven sikrer turvei for allmenheten.

20200328 Turistforeningen

Forslag om at Stavanger Turistforening skal saksøke grunneierne i Gauselstraen for å sikre turvei der det alltid har gått kjerrevei/gangsti, og der friluftsloven sikrer turvei for allmenheten.

20200307 Positive uttalelser fra grunneiere om tursti over eiendommen

Ved flere anlednionger har gruinneiere til strandeiendommer uttrykt at de ser positivt på turveier som er lagt over strandeiendommen. Det gjelder sikkert også mange som jeg ikke er klar over.

20191231 Forslag nr. 2 til generlforsamlingen i Stavanger Turistforening

Forslag om at Stavanger Turistforening skal fremme forslag om nasjonalpark rundt Prekestolen, dog slik at en trase for gondolbane fra Eiane til toppen av Neverdalsfellet (Rygertoppen) unntas!

20180425 Stavanger Turistforening

Gratulasjonstelegram til Stavanger Turistforening i anledning 150 årsjubileet i 2018, med mye ros for virksomheten og litt kritikk for ting som ikke har vært så bra!