20220123 Rogfast

Leserbrev til Aftenbladet og Rogalands Avis om viktigheten av å unngå ROGFAST hvis det enda er mulig.

20220121 SA Rogfast

Leserbrev til Aftenbladet om viktigheten av å unngå ROGFAST hvis det enda er mulig.

VIL STAVANGER OG ROGALAND OVERLEVE RYFAST OG ROGFAST?

Ryfast - den såkalte fastlandsforbindelse mellom Stavanger (som de fleste oppfatter å ligge på fastlandet) og Ryfylke (som også ligger på fastlandet) ble ferdig i år 2019, til en pris av 6,9 milliarder 2012 kroner. Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune har påtatt seg selvskyldnergarantier for bompengeinntekter på henholdsvis 5,4 og 2,3 milliarder kroner, et faktum som den lokale presse sjelden eller aldri nevner. Det 1400 meter lange Høgsfjordrøret ville vært nesten nedbetalt nå hvis det var blitt valgt i år 2010. 

Rogfast - Rogalandsdelen av fergefri veiforbindelse mellom Stavanger og Bergen er i prinsippet vedtatt, med selvskyldnerkausjon fra Rogaland fylkeskommune på 13,8 milliardr kroner. Hovedanbudet på strekningen over Boknafjorden - via Kvitsøy - ble så høyt at prosjektet i realitetener satt på vent. Det er det ikke alle som liker.

Med dette kan lykken ha vært bedre enn forstanden! Statens vegvesen vil sikkert vurdere en slik rørbroløsning som nå er mer eller mindre valgt for Sulafjord-kryssingen i Møre og Romsdal!

Ryfast er verdens lengste og dyreste blindvei, fra et travelt bysamfunn til gammeldags bondeland, uten videreforbindelse! Det er en teknologisk triumf, men kan bli et økonomisk åk for Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Stavanger Næringsforening, som langt på vei har ansvaret for at Ryfast ble valgt og at Høgsfjordrøret ble vraket, og som lovet å bidra med 30 millioner kroner (hvilket er krystallklart uttrykt i alle offentlige dokumenter, og fortsatt står på hjemmesiden til Statens Vegvesen) hevdet i 2014 at de aldri hadde lovet mer enn å prøve å samle inn penger. Resultsatet av innsamlingen var så dårlig at Næingsforeningen trakk seg fra sitt løfte. Om Staten har akseptert dette eller holder Næringsforeningen ansvarlig for det som ble lovet, er noe uklart!

2021028 Aftenbladet Rogfast utsatt for jordskjelv

Artikkel i Aftenbladet som varsler om at Ryfast ligger i en av de mest aktive jordskjelvsoner i Norge, med uttalelse fra prosjektleder Oddvar Kaarmo om ar han nå vil bestille en jordskjelv-rapport.

20200520 Rogalands Avis Ryfast

Leserbrev i Rogalands Avis der jeg advarer mot Rogfast som et livsfarlig prosjekt slik det er planlagt med ekstremt lange og ekstremt dype tunneler i fjell av usikker kvalitet.

20200521 Rogfast - et livsfarlig prosjekt

Teksten basert på en kronikk i "Rogalands Avis" 20. mai 2020, med ubetydelig omredigering. "Stavanger Aftenblad" ville ikke innta et noe kortere leserbrev uken før.

20210923 Arbeidet med Rogfast gjenoppttt

Arbeidet med Rogfast gjenopptatt på Kvitsøy.

20210813 RA Første Rogfastkontrakt

20201223 Aftenbladet med rekord i desinformasjon

Dagens artikkel i Aftenbladet om Ryfast (nedenfor) må værer norsk rekord desinformasjon, med påstanden om at kritikere av prosjektet nå må være fornøyd, og også er det.

20201223 Ble Ryfast så ille som kritikerne fryktet

Hovedoppslag i dag - med brillene i Aftenbladet er Ryfast en suksess, før en krone er innkrevd av bompengeavgifter. Det er vel julenissen som skal sikre suksessen.

20201127 Rogfast

Nytt brev til samferdselsministeren om Næringsforeningens bidrag til Ryfast og med advarsel mot Rogfast og oppdatering om rørbroteknologien som kan være svaret for Rogfast m.fl. og ny vekstnæring.

20201027 Brev til samferdselsminister Knuts Arild Hareide

Brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide om Ryfast og om departementet har fritatt Stavanger Næringsforening fra å yde det bidrag på 30 millioner kroner som foreningen lovet til Ryfast

20201016 ALK-ulykken - 10 eller 8 ankere

Kort leserbrev med faktiske opplysninger som aldri har vært trykket i Aftenbladet, men som redaktør Lars Helle likevel ikke ville ta inn.

20201026 Elefanten i Stavanger-rommet

Elefanten i rommet i Stavanger er Ryfast. Både Stavanger Aftenblad (som har stor del av ansvaret) og Rogaland Avis skriver side opp og side ned om økonomien i byen, uten å nevnte elefanten i rommet.

20201013 Lars Helle inviterer til hasj-selskap

Redaktør Lars Helle og Aftenbladet gjør så godt de kan med å skjule de faktiske forhold om kommunens skakk-kjørte økonomi og inviterer til hasj-selskap i saken om turvei i Gauselstraen.

20201013 Stavanger kommunes økonomiske stilling

Klipp fra en annonse for Kåkonomics 13. oktober 2020 som annonserer at budsjettet for Stavanger kommune må kuttes med flere hundre millioner kroner, og et redaksjonelt innlegg 20200926.

20200927 Leserbrev til Aftenbladet, Rogalands Avis, og NRK

Leserbrev om den dummeste beslutning i Rogaland, om Næringsforeningen slipper fri fra løftet til Stortinget om å bidra med 30 millioner kroner tll Ryfast, og hva som skjer med Rogfast!

20200926 RA Svak Stavanger-økonomi på grunn av corona-pandemien!

Lederartikkel i Rogalands Avis som gir Corona-pandemien skylden for svak økonomi i Stavanger kommune. Viser til at pandedemien har svekket budsjettet, men det er langt på vei kompensert av tilskudd.

20200926 SA Strand kommunen ventet økt tilflytting med åpningen av Ryfast'

Oppslag i Aftenbladet om svak kommuneøkonomi i Strand kommune fordi man ikke har fått ventet Ryfast-virkning.

20200926 Rørbro-prosjektet Sulafjord

Samferdelsdepartementets Rørbro-prosjekt Sulafjord i Møre og Romsdal som har mange av de samme utfordrimnger som en rørbro fra Mortavigå til Arsvågen vil ha.

20200916 Aftenbladet Stavangers økonomiske situasjon

Oppslag av lederskribenten i Stavanger Aftenblad"om Stavangers økonomiske stilling etter Rogfast og de grep som må gjøres for å bringe budsjettet i balanse.

20200806 BOMPENGETAPET KUNNE VÆRT HALVERT

Leserbrev til Aftenbladet, Rogalands Avis og NRK Rogaland som dokumenterer at det er Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune som må ta bompengetapet I Ryfast, som lett kunne vært halvert.

20200524 Ryfast og Rogfast - 3

Historien om Ryfast er hvordan rene amatører klare å lede de som har ansvaret i en helt annen retning enn enn det faglig skjønn burde tilsi, og at det nå ikke også bør skje med Rogfast.

20200521 Er Ryfast det største mistak i historien for Stavanger og RogaL

Leserbrev med en slags oppsummering til Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og NRK Rogaland om situasjonen vi er i når det gjelder Ryfast og Rogfast, som konkurrerer om å være/bli de største mistak.

20200521 Rennfast og Rogfast

Rennfast stengte 89 ganger i år 2019, skriver Aftenbladet. Men hvordan blir det hvis trafikken stanser i avisens hjertebarn, Ryfast? Leserbrev til Aftenbladet.

20200109 Blindveien Ryfast og gjennomfartsveien Rogfast

Leserbrev til Rosenkilden (organet til Næringsforeningen), Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og NRK Rogaland om jeremiaden i Rosenkilden om forsinkelsen av Rogfast, en "blessing in disguise"

20191220 RYFAST OG ROGFAST - 2

Jeg advarte om konsekvensene av Ryfast alt i 2019. Rogfast vil bare legge sted til byrden med foreldet teknologi, og bør vente til man kan lage en rørbro fra Mortevika til Arsvågen.

20191220 RYFAST OG ROGFAST - 1

Nå er det kanskje ufint å minne om at Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune kan bli satt under statlig administrasjon på grunn av selvskyldnergarantier for Ryfast. Jeg advarte om det i 2019!

20190712 Stans Rogfast mens det enda kan skje

Leserbrev som ble sendt til Aftenbladet, men ikke inntatt der, men i Anlegg og Transport.

20191210 Ryfast - 80 kroner å spare

En av flere artikler om hvordan man kan gjøre Ryfastpasseringer billigere. Stavanger kommunes garantiansvar er inntil 2,33 milliarder kroner. Fylkeskommunens ansvar blir vel da 5,4 milliarder.

20181018 Rogfast vrient for entreprenørene

Geologien i Rogfast er meget vanskelig. Norconsults rapport om geologien i Rogfast viser at man har en rekke svakhetssoner og sprekksoner, og soner med dårlig bergmasse, ned til løsmasse.

20180212 Bygg en rørbro fra Mortavika til Arsvågen

Leserbrev der jeg går inn for å bygge en rørbro fra Mortevika til Arsvågen. Tegningen viser en dobbelt rørbro. Den beste løsning i Norge er kanskje en enkelt rørbro med tre kjørebaner.

20170418 Ryfastinnlegg

Mitt Ryfastinnlegg 20170413 (nedenfor) ble for langt. Stavanger Aftelblad har lovet å vurdere et kortere innlegg. Det blir i så fall dette.

20170418 Tragedien Ryfast

Her er et par e-post-svar som jeg har fått fra toneangivende politikere som har mottatt mitt leserbrev av 20170413. Godt å vite at jeg ikke er alene! (Mange har også takket høflig!)

20170413 Ryfast

Mitt siste leserbrev med en kort oppsummering av status, slik den påstås å være. Jeg legger til grunn at Ryfast blir gjennomført, men også at den blir et økonomisk åk for fylket og kommunene.

20170403 Aftenposten bratte tunneler

Artikkel i Aftenposten som bl.a. viser til at Oslofjordtunnelen ved Drøbak i følge Vegvesenet må stenges hver annen dag, i mange tilfelle flere ganger om dagen.

20140915 Ryfast - Næringsforeningens ansvar

Stavanger Aftenblad skrev på lederplass 20140909 at næringslivet i Rogaland ikke klarte å samle inn 30 millioner kroner. I et leserbrev 6 dager etter påviser jeg Stavanger Næringsforening har ansvaret

20140823 Horribelt dumt av Sandnes Høyre

Sandnes Høyre var med på å torpedere Høgsfjordrøret. "Horribelt dumt", etter min mening. Nesten like dumt som å frita seg for politisk makt gjennom å nekte Pål Morten Borgli varaordførerplass.

2014 Thea Merete Vesterås - Masteroppgave

Masteroppgave med detaljer om prosessen som førte fra Høgsfjordrøret til Ryfast, https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40402/Vesteraas---Master.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20080930 Reisen til Eventyrland

Fra avispolemikken om Ryfast/Høgsfjordrøret i 2008. Jeg spår at Ryfast vil bli et evig økonomisk åk. Gunnar Eiterjord mente Ryfast er et glimrende veiprosjekt, og får støtte av Leif Johan Sevland.