20150624 Aftenbladet Unntak i spesielle tilfelle

Leserbrev der jeg oppfordrer Aftenbladet til å følge opp saken om statlige bevilgninger til restaurering av Stavanger Domkirke uten allianse med Bergen Domkirke, som er noe helt annet.

20220401 Domkirkeruinen på Hamar (fra Wikipedia)

Hvordan glassbygningen rundt doms\kirkeruinen på Hamar sikret seg en statlig bevilgning på over 70 milliioner kroner for at prosjektet skulle sikre seg en testamentarisk gave 10 millioner kroner.

20171114 Aftenbladet debatt Staten bør dekke minst halvdelen

Leserbrev i Aftenbladet der jeg hevder at Staten bør dekke minst halvdelen av utgiftene med restaurering av Stavanger domkirke

20210211 Finn de gode argumenter for statsstøtte til domkirken

Leserbrev der jeg oppfordrer Stavanger kommune til å finne gode argumenter for statsstøtte til restaurering av Domkirken.

20220117 Noen Pauli ord om Aftenbladet

Brev til den nye redaktøren Kjersti Sortland og medarbeidere i Aftenbladet om ting som kan kritiseres med Aftenbladet, med betydelig forbedrings-potensiale.

20191130 Brev til Aftenbladet om Sleipner-ulykken og atomkraftverk

Mitt kanskje første innspill om Thorium-kadftverk i Norge og de store fordeler Norge har i forhold til atomkraftverk med ubegrensede mengder av kjølevann som ikke trenger punper, m.m.

20191126 Noen Pauli ord om Aftenbladet

Brev til Øyulf Hjertenes, sjefredaktør Schibsted Vest, og Lars Helle, sjefredaktør i Aftenbladet om ting som er feil med "Stavanger Aftenblad", med vekt på viktige ting som ikke omtales.

20210611 Leserbrev til Stavanger Aftenblad og fler

Kommentar til opplysningen om at Håkon Helle skal fratre som redaktør i Stavanger Aftenblad, og ønske om hva den nye redaktør bør prioritere.

20210521 Er examen artium et godt grunnlag for opptak til studier?

Muntlig eksamen er droppet i år på grunn av corona-situasjonen. Men, er examen artium et hensiktsmessig grunnlag for å utpeke de som skal komme inn på et lukket studium?

20141112 Kampensaken - et klart justismord

Det var en grov feil fra forsvarernes side at ikke medisinsk sakkyndig ble oppnevnt for å klarlegge dødsårsaken. Det var en av jentene som fikk minst straff som alene var ansvarlig for dødsfølgen.

2002 Top 50 bucket list places

20180918 Stavanger Aftenblad - Ros

Leserbrev til Stavanger Aftenblad med ros av avisen

20180918 Stavanger Aftenblad - kritikk

Leserbrev til "stavanger Aftenblad med kritikk av avisen

20190402 Sverre Nesvåg 'Ingen kan tviges til å bli motivert'

2002 Top 50 bucket list places

20191120 Forslag til feiring av Rikssamlingsjubileet i 2022

Leserbrev som redegjør for forslag til feiring av 1150-årsdagen for Rikssamlingsjubileet i 2022.

20200121 og 20200120 Korrspondanse om bevisopptak

2090307 Bør vi droppe Rogfast som tunnel

Rogfast er forsinket med et år. Med den dårlige fjellkvalitet som ble avdekket i 2018 bør hele prosjektet vente til teknologien tillater direkte kryssing av Boknafjorden i rørbro eller flytebro

20190116 Træge du nå

"Træge du nå" er et spørsmål jeg ofte stiller til de som mest ivrig presset Ryfast igjennom i begynnelsen av decenniet. Det gjør de foreløpig ikke, men det er nok bare et tidsspørsmål før de gjør det!

20180918 ROGFAST SOM FLYTEBRO BLIR 10 MILLIARDER KRONER BILLIGERE

Leserbrev til Stavanger Aftenblad om risikoen og kostnadene med Rogfast i tunnel, i forhold til Hordfast-løsningen.

20180914 Stavanger som magnet for konferanser

Leserbrev til Stavanger Aftenblad med kommentarer til leserbrev fra en direktør i Stavanger Forum, som suger penger fra Stavanger kommune, og som ikke får til det de vil, med råd om veien videre.

20180901 STAVANGERS FREMTID

Leserbrev til Stavanger Aftenblad med kritikk for at avisen stenger for byens utvikling, og råd om hva man bør gjøre.

20180828 Fylkestingets tabbekvote

Åpent brev til lokalpolitikere om Ryfast og Rogfast-prosjektene, og advarsel mot Rogfast i doble tunneler med doble trafikkløp som kanskje ikke kan realiseres og blir dyrere enn med Hordfast-løsningen

20180819 STOPP ROGFAST!

Mitt foreløpig siste forsøk på få stanset Rogfast-prosjektet i sin nåværende form.

20180820 STOPP ROGFAST MENS DET ER TID

Brev til fylkesordfører Solveig Eie Tegesdal med oppfordring om å stanse Rogfast mens det enda er tid.

20171115 HVORFOR IKKE TENKE NYTT OM ULLANDHAUG M.M.

e-post til Peder Ås og andre lokalpolitikere med oppfordring til å tenke nytt og parkering og veier på Ullandhaug

20171022 Brev til Stavanger Aftenblad

Det er bare en gondolbane som kan tilfredsstille de krav vi har til miljø, komfort og økonomi når verdens lengste og dyreste blindvei blir ferdig,

20171019 Leserbrev om Viking

Et brev om Stavangermodellen i fotball og kanskje ishockey

20170825 SLAGET I HAFRSFJORD

Ros til Aftenbladet for 2 ganger å ha tatt opp på lederplass viktigheten av å gjøre noe på stedet for Norges samling. Det er i så fall Ytraberget som er stedet, og ikke Sømmevågen eller Møllebukta!

20170925 Tina-morderens plan A

Alle som har skrevet om Tina-saken, i bøker og avisartikler, synes å være enige om at det ikke kan ha vært morderens plan A å skjule liket i en kum ved Bore kirke. Her er min mening om plan A.

2017 Brev til XX

Brev om Aftenbladets gapestokk, som jeg følte jeg ble hengt opp i inntil Google-organisasjonen tok meg ned.

20170823 VALGETS KVAL

Vi står foran et Stortingsvalg. Hva skal vi velge?

20170722 ÅRLIG RIKSSAMLINGSDAG PÅ YTRABERGET

Med utgangspunkt i et leserbrev fra Endre Elvestad gjentar jeg idéen om årlig feiring av riksjubileet på Ytraberget i Hafrsfjord.

20170717 STAVANGER - NAVN OG JUBILEUM

Stavanger viser kort og godt til staven i viken - et fruktbarhetssymbol i førhistorisk tid. Byen ble etablert i Østervåg lenge før domkirken ble innviet i 1125, men forskere er helt fokusert på Vågen.

20170716 Rikssamlingsdag på Ytraberget lørdag 16. juni 2018 flg.

Inspirert av Aftenbladets lederartikkel 13. juli 2017 om at historien om slaget i Hafrsfjord viser ubrukte muligheter kaster jeg frem tanken om feiring av en årlig rikssamlingsdag på Ytraberget

20170612 Problemet med Hafrsfjord

Problemet med Hafrsfjord er at det er vanskelig å komme dit. Dette problemet, og andre utfordringer som man må finne ordninger for, kan løses med en gondolbane fra Stavanger sentrum til Sola flyplass.