Dokumentene har en dato som består av 8 siffer. De fire første er årstallet, de to neste er måneden og de to siste er dagen.

Datoen i dette format er søkebegrep i alle overskrifter med CNTRL-F i dette kapittel av mitsem-blogg.com.

20211025 frá haug ok heiðni nr. 3 2021

Artikkel om opprinnelsenl til navnet Stavanger i frá haug ok heiðni nr. 3 2021 av Nils Jacobsen, sivilarkitekt og tidligere dosent i byutvikling og byform ved Universitetet i Stavanger.

20210105 Kongsgården Husebø

Opplysninger om Kongsgården Husebø som kan ha betydning for bydannelsen.

20201231 Johanna og Broremann

Sveinung Bendiksen gjenoppliver både Ajax og Johanne og Broremann i en fornøyelig kommentar i Aftenbladet til debatten om Stavanger-navnet. Jeg henger på en replikkutveksling.

20201222 Dag M. Sture

Leserbrev fra Dag M. Sture som bl.a. viser til arkivsjef Per Hovdas artikkel i "Frå Hav til hei"(Univesitetsforlaget 1978. "Angr" brukes stort sett om fjorder med trangt innløp, og Vågen er ikke det.

20201202 Åpning av nytt kapittel i Mitsem-blogg

Introduksjon av et nytt kapittel i Mitsem-blogg.com om by-navnet Stavanger.

20201219 Frode iversen

Frode Iversen gjentar sin teori om at Stavangernavmet på en eller annen måte kommer fra Kongssteinen, en stor flyttstein på Storhaug, og mener at min teori, "fallostein-teorien" , er pinlig.

20201202 Staven i Stavanger-navnet

Leserbrev fra Reidar Frafjord med bilde over 3/4-side i Aftenbladet. Han mener at den rette strekning som kysten danner fra Tungenes mot Vågen har gitt Stavanger sitt navn.

20201123 Valbergtårnet kan gi svar

Leserbrev fra Erling S. Kielland, Randaberg, som mener at kvartsstripene/stavene på Valberget ble oppfattet som så spesielle av sjøfarende at de valgte stav som et betegnende førsteledd på stedet.

20201120 Staven i bynavnet

Leserbrev fra lokalhistoriker Gunnar A. Skadberg som også mener at staven i Stavanger-navnet må værer den rette kyst-strekningen fra Tungenes til Vågen.

20201118 Leserbrev fra Pål Mitsem

Leserbrev der jeg igjen peker på at bynavnet kan ha oppstått på grunn av et fruktbarhetssymbol som en penis-statue (stav) i Vågen som gjorde det lettvint å vise til staven i bukten som stedsnavn.

20201117 Skeptiske til ny 'Stavanger'-teori

Språkforskerne Inge Særheim og Klaus Johan Myrvold tror ikke Kongssteinen er staven i Stavanger, slik arkeologiprofessor Frode Iversen har hevdet i en ny teori om Stavanger-navnet.

20201114 Frode Iversens teori om Stvanger-navnet

Arkeologiprofessor Frode Iversen UIO fra Stavanger får stort oppslag i intervju med journalist Jan Zahl om sin nye teori om at Stavanger kan ha fått navn etter en kjempestor flyttstein 550 m fra Vågen

20171006 Bynavnet Stavanger

Leserbrev fra Pål Mitsem som introduserer idéen om at Stavangernavnet kommer av en penis-statue (stav) i fjordbunnen (vågen) i Stavanger, og ellers peker på Østervåg som sted for den første bebyggelse

20160728 Stav-anger, hvilken stav

Gjestekommentar (s. 3) av Jan Gjerde. Bortsett fra at han ikke nevner teorien om en fallos-stein i Vågen, introdusert av Pål Mitsem 20171006, den mest utfyllende oversikt over teoriene om bynavnet.