202112328 EN VARSLET KATASTROFE VED HELSE VEST

Leserbrev til Aftenbladet og Rogalands Avis om den katastrofe jeg ser kan oppstå for Helse Vest ved åpningen av Nye SUS og drift av dette sammen med Gamle SUS i flere år.

20211213 Parkeringsproblemene for Gamle SUS og Nye SUS

Parkeringsproblemene ved Gamle SUS og Nye SUS kan bli en katastrofe hvis sykehusledelsen ved SUS ikke tar kraftfulle skritt før Nye SUS åpner. Den beste løsning er SUS Gondolbane.

20210930 Parkering SUS

Reportasje om at ansatte vd SUS må komme 3(4 time for tidlig på jobb for å få parkere.

20211013 Aftenbladet Dette flyttes til Nye SUS

Artikkel i Aftenbladet som forklarer hva som skal beholdes på Gamle SUS o hva som skal flyttes til Nye SUS. Ikke et ord, så vidt jeg kan se, om konsekvensene for parkering ved Gamle SUS eller Nye SUS.

20211010 Gondolbanen tvinger seg frem

Leserbrev til Aftenbladet. Gondolbane mellom Stavanger Byterminal og Ullandhaug (og videre til Sola flyplass) kan tvinge eg frem for løsning av parkeringsproblemene ved Nye SUS.

20171022 Brev med invitasjon til å bli med en tur

I dette brevet blir leseren (du) invitert til å ta en tur med Stavanger Gondolbane slik den kan bli. Gå ombord!

20211002 Aftenbladet leder Anstte må få parkere

Lederartikkel i Aftenbladet som konstaterer at alle ansatte ved Nye SUS må få tilbud om parkeringsplasser, men ikke sier noe om det faktisk kan realiseres med de planer som foreligger.

20211007 Parkering SUS

Leserbrev fra Kvinnenettverket i FRP om hvordan man skal tilby parkeringsplass for inntil 4000 ansatte ved Nye SUS, som planlegges med ca. 700 paerkeringsplasser.

20180324 Stavanger Gondolbane

Foreløpig prosjektbeskrivelse, med grunnleggende beregninger (anslag). Hensikten er først og fremst å sikre at gondolbane-alternativet ikke blir glemt når saken utredes!

20210930 Parkering SUS

Leserbrev til Aftenbladet om parkeringsproblemene ved Gamle SUS, og hvordan dsse vil utvikle seg ved Nye SUS!

20210716 Stavanger Gondolbane til alle hoteller og muséer

Oppslag i Aftenbladet 16. juli 2021 om hvor vanskelig det er å komme fra Stavanger til Solastranden, og hvordan problemet kan løses med forlengelse av gondolbanen fra Stavanger til Sola

20210716 Ikke lett å ta bussen til Solastranden

Oppslag i Aftenbladet 16. juli 2021 om hvor vanskelig det er å komme fra Stavanger til Solastranden.

20171115 HVORFOR IKKE TENKE NYTT OM ULLANDHAUG M.M.

e-post til Peder Ås og andre lokalpolitikere med oppfordring til å tenke nytt og parkering og veier på Ullandhaug

20171023 KAN MAN IKKE FÅ DET MAN LIKER

Kan man ikke få det man liker, må man prøve å like det man kan få! Det gjelder også Gondolbane i forhold til bussvei og bybane.

Stavanger Gondolbane

Regjeringens beslutning om å utvikle SUS med et stort nytt sykehus på Ullandhaug, som nabo til Universitetet i Stavanger UIS, skaper enorme kommunikasjonsutfordringer. De kan enklest løses med en gondolbane fra Stavanger sentrum (f.eks. fra øverste etasje i Byterminalen) til Ullandhaug, og videre til Stavanger Lufthavn Sola. Gondolbanen kan gå i rett linje, høyt over hus og annen trafikk, med stasjoner for av- og påstigning ved Stavanger -forum og Indraberget. Inngrep i boligområder og områder for dyrking og rekreasjon blir minimale. Tiden fra Byterminalen til Ullandhaug blir 10 minutter, og til Stavanger Lufthavn Sola 23 minutter. Tilsvarende for banen blir henholdsvis 13 minutter og 30 minutter.

Fordeler med gondolbaner:

  1. Lydløs og forurensningsfri
  2. Laveste skaderisiko av alle transportmetoder
  3. Går i rett linje! Vesentlig raskere enn en bane med svinger!
  4. Størst kapasitet - antall gondoler reguleres til enhver tid etter behovet ved at nye gondoler kobles på eller tas av! Alt som heter ventetid blir eliminert!
  5. Minst påvirkning på miljøet (minimal nedbygging av privat eiendom og arealer for dyrking og rekreasjon)
  6. Vesentlig mindre anleggsomkostninger enn for vei og bane
  7. Vesentlig mindre driftsutgifter enn for vei og bane

 

Ulemper med gondolbaner:

  1. Noe mer værutsatt (høy vind) enn vei og bane

Ulempen bør tallfestes, men ikke overdrives! For en gongolbane med start- og endestasjon på en bussterminal vil "buss for gondol" være et praktisk og greitt alternativ når og hvis gondolbanen må stenges.