20220310 Aftenbladet, leserbrev om Ukraina

Ståle Ådlands tegning av hvordan en gondolbane fra Eiane over Lysefjorden til Rygertopperen (det høyeste punkt på Neverdalsfjellet) kan bli, med flott utsikt til Prekesrolen på den ene side og Stavanger på den annen side, og med utsikt til Lysefjorden fra havet til fjordbunnen Lysebotn, og med utsikt til Nordsjøen hele veien fra Egersund til Bømlo. Kort vei ned til Prekestolen.

Gondolbane til Prekestolområdet/Rygertoppen

Prekestolen er utpekt som den største turistattraksjon i Norge.

Det er nesten utrolig at ca. 300.000 turister i året tar den slitsomme gangstien fra Prekestolhytta og opp på den utrolige fjellformasjonen som heter Pekestolen (Pulpit Rock). Selv om stien har blitt utbedret vesentlig i senere år, er den likevel slitsom og trang. Folk går og skumper i hverandre både på vei opp og på vei ned. Det indikerer at kapasiteten alt er sprengt. 

En gondolbane fra Eiane på motsatt side av Lysefjorden til Rygertoppen (toppen av Neverdalsfjellet) vil ha tilnærmet ubegrenset kapasitet, og blir en både spektakulær og komfortabel reise over fjorden og opp til Rygertoppen, like ovenfor Prekestolen. Herfra vil det gå en enkel stil ned til selve Prekestolen, over en spektakulær hengebro over et juv. For mange blir det sikkert nok å se Prekestolen og det yrende folkeliv like under og ca. 100 m til siden.

Fra Rygertoppen ser man Lysefjorden i hele dens lengde, fra fjordbunn i Lysebotn til Nordsjøen. Fra Prekestolen ser man bare innover  i Lysefjorden. Utsikten ut mot Nordsjøen er sperret av Neverdalsfjellet.

Fra Rygertoppen har man også utsikt til Stavanger og byøyene, og til Nordsjøen hele veien fra Egersund til Bømlo. Uten tvil det mest spektakulære utkikkspunkt i Norge. 

 

20210717 Brev til Helge Kjellevold

Brev til lederen for Lyaefjorden Utrvikling AS og Stiftelsen Preikestolen og fortrinnene med en gondolbane fra Eiane til Rygertoppen (toppen av Neverdalsfjellet) og til en Prekestolern Nasjonalpark.

20210820 Svar fra Helge Kjellevold

Svar fra lederen for Prekestol-selskapene. Han er ikke bekymret for at Prekestrolen skal falle ned, og er skeptisk til fordelene med gondolbane til Rygertoppen.

20190111 Prekestolen Gondolbane

Prekestolen Gondolbane kan bli den største turistattraksjon i Norge, og blant de største i verden, og har bærekraft også når selve Prekestolen har falt ned, og det vil den jo, før eller senere.

20180131 SA Luftig om gondolbane

Stavanger inviterte og avinviterte to ingeniører fra verdens ledende gondolbane-firma til Stavanger for å presentere ferdige planer for en gondolbane fra Eiane over Lysefjorden til Rygertoppen.

20200528 Er Prekestrolen oppskrytt

I et leserbrev i Aftenbladet påstås det at Prekestolen er oppskrytt. Den er knapt nok nevnt i VGs spesialmagasin om de 50 største turistattraksjoner i Norge. Her er betydelig forbedringspotensiale.

20200401 Stavanger Turistforening

To forslag til det digitale årsmøte i Stavanger Turistforening 16. april 2020 som gjelder Gauselstraen og Nasjonalpark i Prekestolområdet med gondolbanetrasé inn i området.

20141210 To forslag til Stavanger Turistforening

Forslag til Stavanger Turistforenings årsmøte om å etablere en liten komité for vurdering av hvordan en gondolbane fra Eiane til Rygertoppen kan etableres uten å kunne sees fra Prekestolen.