Marin arkeologi

Det er og blir et mysterium for meg at det aldri har vært foretatt arkeologiske undersøkelser på Ytraberget, og da særlig på borgruinen fra romersk jernalder på toppen.

Derimot har det i de siste år vært adskillig snakk om arkeologisk undersøkelse av havbunnen i Harsfjord, og da særlig like utenfor Ytraberget, og godt er det. Det gode må jo ikke få bli det bestes fiende. Med de metoder som nå er tiljgjengelige, kan en undersøkelse av havbunnen i hele Hafrsfjord bli meget interessant.

Et innslag i "Vetenskapens värld" på svensk TV2 28. november 2016 om en ekspedisjon i Svartehavet med 'et svensk fartøy' "Stril Explorer" (som selvfølgelig er fra Stavanger) viser hvilke muligheter som ny teknologi gir for skikkelig undersøkelse av havbunnen. 

Som det fremgikk av video'en var opptakene fra bunnen av Svartehavet så vellykkede på grunn av de spesielle forhold på bunnen av Svartehavet (stort dyp og mangel på surstoff). Slike forhold kan ikke forventes i Hafrsfjord eller andre steder rundt kysten av Norge der det er naturlig å se om man kan finne rester etter slag som man kjenner fra norsk historie. Dette synes likevel ikke å være grunn til at man ikke skal prøve - noe kan jo ha blitt bevart!

Undersøkelse av Hafrsfjord

Det har i flere år vært snakk om å foreta marinarkeologiske undersøkelser av Hafrsfjord. Et følgeskip som "Stril Explorer" kan selvsagt ikke seile inn i Hafrsfjord - den er alt for høy for broen.

Det må være en prioritert oppgave for de som har med Hafrsfjord-prosjektet å gjøre å finne ut hvilket fartøy som kan være følgeskip i Hafrsfjord for fotogrammetri-ubåter av den type som er brukt i Svartehavet.

Oppgaven i Hafrsfjord må være å kartlegge alle ting som kan ha hatt tilknytning til slaget i Hafrsfjord i år 872, samt å søke ved munningen etter rester av de tiltak som sikkert var gjort for å kunne sperre Hafrsfjord for mulige angripere. Det må også være en prioritert oppgave å foreta en undersøkelse der kong Olav Haraldson la seg i bakhold for Erling Skjalgsson, hva enter det var ved Tungenes, i Soknasundet eller ved Bokn.

Denne teknologien kan nok også en gang for alle fastslå stedet der Olav Tryggvason ble nedkjempet (Svolder), men det er ikke noen naturlig oppgave for Arkeologisk Museum i Stavanger.