Et blikk på oljeindustrien i Norge

Det er vanskelig å overvurdere hvilken betyding oljeindustrien har hatt for Norge og Rogaland. Det er ingen tvil om at den har vært bærende for velferdsutvikllingen i Norge og i området rundt Stavanger.

Det er noen som bruker tid og krefter på å rakke ned på oljeindustrien, og som forsøker å fremstille det slik at næringen er i ferd med å dø.

 

20170425 Hovedspørsmålet etter Turøy-ulykken

Havarikommisjonen etter Turøy-ulykken har ikke, slik jeg ser det, stillet det rette spørsmål. Her er det jeg mener den burde ha spurt om.

20170106 Om norsk oljenæring

Et kritisk blikk på norsk oljeindustri og dens evne til å klargjøre en del ting som er viktige for industrien og landet