Fra NRK Rogaland: 1100 års dagen for Rikssamlingen ble feiret på Ytraberget 17. juni 1972 (den tredje lørdagen i juni). Kong Olav V signerte en bautastein. Talene til ordfører Ole Gabriel Ueland og kongen er inntatt nedenfor. Den tredje lørdag i juni er en god dag for feiring av en årlig Rikssamlingsdag på Ytraberget. Trykk på startknappen (trekanten foran «0:00 : 2:57») og ser Kong Olav V og de notabiliteter som deltok i feiringen av 1100-årsdagen for slaget på selve Ytraberget. Det var her de tapende småkonger iflg. Snorre «tok holmen til skjold» og forsøkte å verge seg i borgruinen, som fortsatt ligger der og kan ha vært Norges svar på Jomsborg. Etter ca. 2 minutter og 30 sekunder sveiper filmen mot nord over Mølleberget, der «Sverd i Fjell» monumentet ble reist i 1983 (og er meget synlig i dag), og videre mot øst over Indraberget, der flere tusen ifølge pressen hadde slått seg ned i den naturlige skråning for å følge begivenheten på Ytraberget. Hvilket bedre sted for et friluftsteater for ca. 5.000 tilskuere, under seilduk og med en scene som går ut i vannet mot Mølleberget? Når man åpner «Mitsem-blogg.com» kommer man direkte inn i det kapitlet som heter Rikssamlingsstedet (som er første kapittel i bloggen). Det er utvilsomt at Ytraberget i Hafrsfjord, er Rikssamlingsstedet i Norge Det var her slaget i Hafrsfjord i år 872 som førte til Norges samling ifølge Snorre Sturlason ble avsluttet.
Bildet fra NRK’s reportasje fra feiringen av 1100-årsjubileet 17. juni 1972 viser Kong Olav V like før han signerer bautasteinen der. med «Olav V» like under «Harald 872», som alt var hugget inn. En kort forklaring om hva hvert kapittel inneholder får man øverst i hvert kapittel og i dokumentet «Kapitlene i mitsem-blogg.pdf».

RIKSSAMLINGSSTEDET

Rikssamlingsstedet i Norge er på Ytraberget i Hafrsfjord. Stedet er nøye beskrevet av Snorre Sturlason i Heimskringla, norske kongesagaer. Det kan bli den største turistattraksjon i Rogaland.

20220106 Nye sverdslag om drømmetomt

Artikkel i Aftenbladet med intervju av ledende Stavanger-politikere om såkalt vikingsenter i Møllebukta i Hafrsfjord.

20211030 Heim for Harald Hårfagre

Leserbrev til Aftenbladet som enda en gang , riktignok implisitt, påstår at Møllebukta var Rikssamlimngsstedet i Norge, med referanse til andre ganger NRK og Aftenbladet har påstått dette.

20210917 Rikssamlingsjubileet

Hvordan rikssamlingsjubileet 2017 skal feires i Rogaland

20210401 Bursdagsfest

Artikkel om feiringen av Norges bursdag og planlagte aktiviteter

20180830 Skiltene i Møllebukta

Disse skiltene er satt opp i Møllebukta. De minner mer om historieforvridning enn historiefortelling.

20170612 Endelig et skilt på Norges fødested

Skilt om Rikssamlingen skal settes opp i Møllebukta, ved Sverd I Fjell monumentet. Skal markeres som Norges fødested. At det er feil, bekymrer ikke Stavanger kommune.

20200905 For smått - lederartikkel om vikingsenter i Hafrsfjord

Leder artikkel i Aftenbladet da planen om Vikingsenter i Møllebukta ble forkastet av kommunen av økonomiske grunner samt at reguleringsplanen forutsatte at området skulle være friområde.

20201011 Var slaget i Hafrsfjord egentlig så viktig?

Leserbrev til Aftenbladet om artikkel over 5 sider i VG som presenterer de 10 største slag i vikingtiden, og utelater slaget i Hafrsfjord. Viser også til tvilsom journalistikk i Aftenbladet.

20201008 Vikingtidsmuseum m.m. på Rikssamlingsstedet, Ytraberget

Nok en gang har bevilgningen til et virkelig Vikingtids-museum på plass i tilknytning til Arkeologisk Museum på Våland blitt uteglemt i Statsbudsjettet. Kanskje må vi tenke nytt?

20200918 Kommuneplan for Sola 2019-2035

Kommuneplan for Sola 2019-2035 som ikke har noen åpning for tiltak for et Rikssamlingassted der Rikssamlingen faktisk skjedde, og i alle fall ble avsluttet, gjennom slaget i Hafrsfjord i år 872.

20200905 Rikssamlingstedet

Leserbrev om Aftenbladets støtte til Rikssamlingssted andre steder enn på Ytraberget og støtten til Stiklestad som Rikssamlingssted!

20191022 SA Rikssamlingsjubileum

Stavanger Aftenblads omtale av planer for Rikssamlingsjubileet i 2022.

20190120 På tide at rogalendingene våkner opp

Enkelte rogalendinger, med sterk støtte fra "Stavanger Aftenbladet", vil ha et sagasenter i Møllebukta. Stedet har ingen tilknytning til Rikssamlingen, og er bare stort nok for en middels basar!

20190315 Kart, Rikssamlingsstedet, Møllebukta og Sola Sjø

Kart som viser noe om Rikssamlingsstedet (Ytraberget), Møllebukta og Sola Sjø

20181219 Vikingtidsdiskusjon i SA

Desember 2018 ble en travel måned for diskusjon om Hafrsfjord og vikingtiden i Aftenbladet. Jeg har prøvet å få med det meste her, og noget attåt (mitt innlegg 20181218 ble kanskje ikke inntatt)

20181218 Hafrsfjordspillene til Ytraberget

Mitt innspill i diskusjonen i "Stavanger Aftenblad" i desember 2018 om Rikssamlingssted i Hafrsfjord (for det tilfelle at innslaget ikke blir inntatt i avisen)

20181121 Morgenlokalen i NRK Rogaland om Vikingsenter i Møllebukta

Reportasje i NRK/Rogaland Morgenlokalen om Vikingsenter i Møllebukta

20180830 Skiltene i Møllebukta

Disse skiltene er satt opp i Møllebukta. De minner mer om historieforvridning enn historiefortelling.

20180312 Haraldskvædi

Torbjørn Hordnkloves hyldningsdikt til Harald Hårfagre

20130129 La oss satse på Hafrsfjord

Leserbrev i Aftenbladet. Flere forfattere. Vil feire grunnlovsjubileet i 2014 med et forskningsprosjekt for å finne slagstedet.

19720617 Rikssamlingssfeiring i 1972

Rissamlingen har vært feiret en gang på Ytraberget. Det var ved 1100-års jubileet for rikssamlingen i år 1972. Avisene fra den tiden viser klart at Ytraberget er det rette sted for en slik feiring.

Talene i 1972 ved minnesteinen

Ordfører Ole Gabriel Ueland:

Herre Konge. Til minne om denne dagen har vi reist denne steinen på Ytraberget. Steinen er funnen her, Venteligen har den vært benyttet i muren til bygdeborgen. På steinen skal stå: Harald 872 - Olav 1972. Vi vil gjerne ha vår konges underskrift på steinen. Jge er så fri at jeg ber Dem herre Konge om å skrive på steinen. 

Kong Olav V:

Herr ordfører. Norske kvinner og menn. Det er med stor glede jeg etterkommer anmodningen om å signere denne bautastein reist i dag 1100 år etter det tradisjonelle årstall for Slaget i Hafrsfjord. Bjørnson skriver et sted: Akta deg for bautaen, den er eldre enn du. Denne steinen har stått her da slaget fant sted, og har muligens vært et ledd i de forsvarsverker som rogalendingene tydde til etter at slaget på sjøen var tapt. I håpet om at det må mane til samhold og minnet om 1100 års tradisjon for Norges rike og land undertegner jeg med glede denne sten. Takk for at jeg fikk komme hit og dele denne dagen med dere.

Vennligst legg merke til de mange som oppholdt seg på Ytraberget, og de 3.000 tilskuere som i følge pressen hadde funnet plass på Indraberget, hvor en tribune for 5.000 tilskuere kan bli del av Rikssamlingsstedet. 

Ytraberget- stedet for Rikssamlingen i år 872

Det er ingen grunn til å tvile på Rikssamlingen i Norge i år 872 skjedde ved slaget i Hafrfjord i år 872. I følge sagaen tok de som tapte seg til land på en holme der kampen ble avsluttet før de tapende flyktet over Jæren.

Det er ingen tvil om at holmen, som er nøye beskrevet i sagaen, var Ytraberget. Det er en skandale at intet er gjort for å utvikle stedet til et minnesmerke, med et museum og årlige stevner. Når man ser hva trønderne har gjort og gjør på et sted som bare kan rose seg av å være stedet der man tok livet av en konge, er det merkelig at intet har vært gjort på stedet der Norge ble samlet. Det er den tredje lørdag i juni hvert år som upeker seg som en egnet Rikssamlingsdag! 

RYGERBORGEN

På toppen av Ytraberget ligger en borgruin som er merket som en bygdeborg. I Hafrsfjord hadde man i hundreårene før og etter Kristi fødsel Europas største samling av store naust for vikingskip. Borgen kan være den mytiske Jomsborg, eller en norsk parallell - et sted der krigere samlet seg for opptrening og hærferd. Det er ubegripelig at stedet ikke har vært utgravet. Utgravning her kan bli den største attraksjon for opplevelsessenteret som kan skapes på Ytraberget, med en scene på sletten mellom Ytraberget og Indraberget og et museum inne i Ytraberget.

Problemet i dag er at det er vanskelig å komme til Ytraberget. En gammel sti, som er markert med en prikket linje i illustrasjonen på side 14 er praktisk talt ubrukelig. 

Adkomsten til Ytraberget kan utbedres med enkle midler. Som det fremgår av side 15 nedenfor, kan man anlegge stier i ATV-standard langs stranden nord og sør for Indraberget,  med utgangspunkt i dagens parkeringsplasser, som kan utvides vesentlig. Fjellmasse fra utsprengning av utstillingshaller inne i selve Ytraberget kan brukes til oppfylling for veiene i ATV-standard.  Dessuten er det enkelt å lage en havn der Kong Olav gikk i land i år 1982, jfr. s. 9. Her kan hurtigbåter fra Stavanger og private båter legge til, samt vikingskipskopier som kan gå mellom Ytraberget og Møllebukta.

 

Indraberget som stasjon på Stavanger Gondolbane

Hvis transportproblemene som skapes av UIS og (nye) SUS på Ullandhaug løses med en gondolbane mellom Stavanger og Sola Lufthavn, får man også en glimrende adkomst til Ytraberget via en stasjon på Indraberget, se http://www.mitsem-blogg.com/433744282.